Kata gård

På höjden bakom Varnhems klosterkyrka ligger ruinen av en av Sverige äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden. Denna plats kallas för Kata Gård. Arkeologer har gjort många sensationella fynd som berättar om platsen från tiden innan munkarna kom dit på 1100-talet.

Kata Gård har fått sitt namn efter kvinnan, vars skelett är ett av utgrävningarnas största fynd, och som härskade på storgården under vikingatidens slutskede. Utgrävningen har lett till en förändrad bild av den svenska historiebeskrivningen då den visar att Varnhem blev kristet ett sekel tidigare än övriga Sverige.

En informationsbyggnad har upprättats vid platsen för utgrävningen, där det går att gå runt bland utgrävningsfynden och titta på några av gravarna som ligger rakt under där du går. 

21 Apr 2020